PyLadies: Kurz webového frontendu

CSS

CSS je jazyk popisující vzhled a někdy i chování elementů webové stránky.

Elementy jsou části stránky, které už umíš definovat pomocí tagů v HTML, takže třeba nadpisy, odstavce ale i celé body.

V HTML je obsah stránky a také je v něm popsáno, jaká je struktura tohoto obsahu. Dále se v něm definuje, jaké má stránka obsahovat obrázky a případné další součásti. Naproti tomu CSS říká, jak mají jednotlivé prvky stránky vypadat, tedy jaká bude jejich forma. Díky tomu dochází k oddělení formy od obsahu, i když v praxi se ta hranice občas stírá.

Připojení CSS

Je více způsobů, jak aplikovat CSS. My použijeme nejběžnější a nejpraktičtější, a to samostatný CSS soubor, připojený pomocí tagu <link> v hlavičce (<head>).

<link rel="stylesheet" href="nazevsouboru.css">

link je další nepárový tag (nemá co obalovat, pouze říká, odkud se má soubor s CSS načíst)

Anatomie CSS

Musíš říct 3 věci: kdo se má změnit, co se na něm má změnit a jak se to má změnit. V CSS to řekneš takto:

kdo {
  co: jak;
}

Výše je jen jeden rule-set, v CSS píšeme rulesety jeden za druhým.

selektor {
  vlastnost: hodnota;
  property: value; /* tohle je komentar v CSS */
}

Selektor je část, kterou říkáme, kdo se má změnit, tedy jakému elementu chceme něco měnit.

Ve složených závorkách jsou jednotlivé deklarace. V příkladu jsou dvě, každá na svém řádku. Taková úprava opět není nutná, ale vhodná, stejně jako odsazení. Každá deklarace se skládá ze dvou částí:

 1. vlastnost říká co chceš změnit a je to jedna ze standardem definovaných vlastností, třeba barva nebo velikost písma.
 2. hodnota říká jak chceš změnit vlastnost a píše se za název vlastnosti a dvojtečku, každá vlastnost má různé povolené hodnoty, za hodnotu vždy piš středník.

CSS vlastnosti

Barva

Zkusme si rovnou obarvit text.

p {
  color: white;
  background-color: black;
}

Selektor říká, co chceme měnit, v tomto případě odstavec. Deklarace pak říká, kterou vlastnost chceme měnit, a také na jakou hodnotu. V tomto případě nastavujeme barvu textu na bílou a barvu pozadí na černou (aby text byl vůbec vidět).

Cvičení

Zkus si sama připojit vlastní CSS soubor k dříve vytvořenému HTML dokumentu index.html.

Nastyluj si odstavec a hlavní nadpis jinou barvou.

Zkus taky nastavit jinou barvu pozadí celé stránce.

Nezapomeň na čitelnost textu.