PyLadies: Kurz webového frontendu

Automatizace

Celý web můžeš napsat ručně a nepotřebuješ k tomu nic jiného, než základní textový editor, ale jsou tu nástroje, které ti ušetří spoustu času a i když dá nějakou práci se je naučit a nakonfigurovat, dlouhodobě se to vyplatí.

Rozchodíme si tedy základní automatizaci, která ti ušetří ruční opakování stále stejných úkolů.

Automatické obnovení stránky

Nejčastějším úkonem při psaní frontendu je asi obnovování stránky v prohlížeči. Po každé změně se musíš přepnout do prohlížeče a stránku obnovit. To je nejen otravné, ale i pomalé.

Nástroj, který umí stránku obnovit za tebe tak, že v podstatě okamžitě po uložení změnu uvidíš, se jmenuje Browsersync.

Node.js a npm

Node.js

Protože je Browsersync napsaný v JavaScriptu, potřebuješ si nejdřív nainstalovat prostředí pro jeho běh na tvém počítači, které se jmenuje Node.js.

Stáhni si a nainstaluj si nejnovější Node.js (aktuálně 8.4.0) z oficiálních stránek.

Pokud používáš pro instalace balíčkovací systém (apt-get, Homebrew apod.), můžeš si Node.js nainstalovat přes něj (najdi si návod pro ten tvůj).

npm

Společně s Node.js se ti nainstaloval i jeho balíčkovací systém (package manager) npm.

Používá se na instalaci balíčků (programů) pro Node.js. Taky je s jeho pomocí můžeš aktualizovat a odinstalovávat.

Instalace Gulp

Teď už bys mohla nainstalovat Browsersync a přes Node.js ho spustit. Není to ale tak pohodlné jako využít Gulp, který je určen právě na spouštění takových úkolů.

Nainstaluj si tedy nejprve příkaz gulp pomocí npm:

Otevři si příkazovou řádku (na Windows jako Administrátor), a spusť příkaz install takto.

npm install gulp-cli -g

Parametr -g jeho instalaci udělá globální, to znamená, že gulp bude dostupný všude v tvém systému a nebudeš ho muset instalovat znovu.

Na Macu je potřeba v tomto případě, tedy při globální instalaci, před celý příkaz dát ještě sudo.

Je možné, že při instalaci uvidíš nějaká varování WARN …, to je v pořádku. Problém je pouze pokdu se objeví chyba ERR …. V tom případě se zeptej kouče.

Po instalaci na Windows je potřeba zavřít a otevřít příkazovou řádku (raději znovu jako Administrátor). Je to nutné, protože o změnách, které proběhly v systému, ta otevřená nemá tušení.

Instalaci si můžeš ověřit pomocí spuštění příkazu gulp, tohle by měl být výsledek:

gulp
[11:55:00] Local gulp not found in …
[11:55:02] Try running: npm install gulp

Je třeba ještě nainstalovat lokální Gulp.

package.json

Informace o tom, jaké balíčky má pro daný projekt npm nainstalovat, se ukládají do souboru package.json. Je nejprve nutné ho vytvořit.

Mohla bys ho napsat ručně, je to textový soubor, ale znamenalo by to naučit se dost o jeho struktuře a nebudeme to potřebovat. Proto je snazší použít příkaz init, který na to v npm je.

 1. Příkazovou řádku už máš otevřenou.
 2. Otevři v ní složku, kde je tvůj index.html.
 3. Zadej příkaz npm init.
 4. Vyplň jednotlivé hodnoty. Na většině teď nezáleží, stačí potvrdit výchozí hodnotu Enterem.
 5. Nakonec ti ukáže jak package.json bude vypadat a potvrď opět Enterem jeho vytvoření.

Instalace lokálního Gulpu

npm install gulp --save-dev

Parametr --save-dev zajistí, že se uloží informace do package.json. To se bude hodit později, až budeš chtít stejné balíčky použít v jiném projektu.

Všimni si, že ti vedle index.html přibyla složka node_modules, do které npm ukládá všechny nainstalované balíčky. Pokud bys používala pro takový projekt git, určitě si přidej node_modules do .gitignore, je to spousta dat, která verzovat v gitu nechceš.

gulpfile.js

Když spustíš příkaz gulp, hledá soubor gulpfile.js ve stejné složce, aby zjistil, jaké jsou v něm zadané úkoly, a spustil je.

Vytvoř si gulpfile.js ve stejné složce, kde máš index.html.

Úkoly v Gulpu se píšou v JavaScriptu, kterému se budeme věnovat v jedné z příštích lekcí, tak si zatím zkopíruj tuhle předpřipravenou konfiguraci, není potřeba rozumět každé závorce. Přesto v něm najdeš komentáře, které vysvětlují, co se v něm zhruba děje.

// Tenhle řádek je řádkový komentář v JavaScriptu
// cokoli za // nic nedělá 

// načteme gulp
var gulp = require('gulp');

// nadefinujeme úkol
gulp.task(

  // nadefinujeme jméno úkolu
  'default', // úkol, který se jmenuje default se spouští implicitně

  // další parametr je funkce, která obsahuje vše, co má daný úkol udělat
  function() {
     // zatím do ní dáme jen javascriptový ekvivalent print,
     // vypíše do konzole Hello World
    console.log('Hello World');
  }
);

Teď si můžeš spustit první úkol v gulpu.

gulp

Vypsání Hello World je dobré pro kontrolu, že vše funguje jak má, ale teď ho konečně nahradíme spuštěním Browserync.

Browsersync

Instalace

Už známým příkazem nainstaluj Browsersync a ulož informaci do package.json

npm install browser-sync --save-dev

Browsersync do gulpfile.js

Abys mohla spustit Browsersync pomocí gulpu, musíme ho přidat do gulpfile.js

Nejdříve ho načti

var browserSync = require('browser-sync').create();

A pak umísti celé spuštění Browsersyncu místo console.log('Hello World')

browserSync.init({ // inicializace Browsersync
  // nastavit jaké soubory se budou používat
  server: {
    baseDir: './' // ./ znamená stejná složka, ve které se nachází gulpfile.js
  },
  files: ['*.html'] // zde se definují soubory, jejichž změnu má browsersync sledovat
});

Soubory ke sledování jsou pole (array), syntaxe je stejná jako list v Pythonu.

* znamená cokoli, takže bude sledovat změny v index.html i necojineho.html

Pokud si nejsi jistá, celý výsledek má vypadat takto (tento má vynechány komentáře).

var gulp = require('gulp');
var browserSync = require('browser-sync').create();

gulp.task(
  'default',
  function() {
    browserSync.init({
      server: {
        baseDir: './'
      },
      files: ['*.html']
    });
  }
);

Spusť Browsersync

Protože máš Browserync jako výchozí (default) úkol, stačí spustit takto

gulp

Otevře ti automaticky v tvém výchozím prohlížeči adresu, typicky http://localhost:3000.

Uspořádej si okna editoru a prohlížeče tak, abys viděla obě a zkus si něco změnit změnit v index.html. Změny by se měly projevit okamžitě po uložení souboru.

Pokud máš i další soubory, například example.html, najdeš ho na adrese http://localhost:3000/example.html.

Pro ukončení běhu gulpu zmáčkni ctrl+c v příkazové řádce.

Cvičení

Přidej si do sledování kromě HTML souborů i CSS soubory.

Řešení

Tam, kde máš v gulpfile.js napsáno ['*.html'] přidej ještě CSS soubory takto: ['*.html','*.css']

Zkus si teď něco změnit v tvém CSS souboru. Browserync dokonce ani neobnovuje celou stránku, ale jen vymění CSS za nové.

Opakovatelnost

Tvůj package.json si můžeš zkopírovat do jakéhokoli projektu a jen napsat npm install a vše potřebné se nainstaluje. Stejně tak si zkopíruješ gulpfile.js a pak už stačí spustit gulp a vše bude fungovat stejně.

Lze tak vše snadno sdílet se spolupracovníky pomocí gitu. Pokud by se stalo, že kolegyně přidá nový balíček, stačí opět napsat npm install a vše potřebné se nainstaluje.