PyLadies: Kurz webového frontendu

Šablony

Zatím jsou naše webové stránky poměrně nudné, protože nepoužívají HTML. Klidně bychom mohli udělat něco jako:

@app.route('/')
def index():
  return '<html><head><title>…'

… ale asi by to nebylo příliš praktické. Lepší je použít šablony:

from flask import render_template

@app.route('/')
def index():
  return render_template('index.html')

Pak je potřeba si vedle souboru web.py vytvořit složku templates a v ní index.html:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head><title>PyLadies</title></head>
  <body>
    <h1>PyLadies</h1>
    <p>PyLadies jsou <strong>nejlepší</strong>!</p>
  </body>
</html>

Na adrese http://127.0.0.1:5000 teď bude o něco zábavnější verze úvodní stránky.

PyLadies

PyLadies jsou nejlepší!

Zatím jsi ale šablony vlastně moc nepoužila. To, co se běžně myslí pod pojmem šablony, je totiž šablonovací jazyk, který se dá kombinovat přímo s HTML a umožňuje v něm používat základní programování, jako podmínky nebo cykly. Ukažme si to na seznamu PyLadies:

@app.route('/users/')
def users():
  user_names = pyladies_db.keys()
  return render_template('users.html', user_names=user_names)

V souboru templates/users.html je:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head><title>PyLadies</title></head>
  <body>
    <h1>Seznam PyLadies</h1>
    <ul>
      {% for user_name in user_names %}
        <li>{{ user_name }}</li>
      {% endfor %}
    </ul>
  </body>
</html>

Na http://127.0.0.1:5000/users přibude seznam všech PyLadies, které máme v databázi.

Seznam PyLadies

 • zuzejk
 • lspdv
 • benabraham

Vždy, když chceš v šabloně použít nějaká data, musíš jí je poslat přes parametry funkce render_template(), stejně jako jsi to udělala s user_names. Šablona jinak nemá o zbytku programu nejmenší ponětí.

Cvičení pro masochisty

Kdybychom neměli šablony, museli bychom HTML poskládat přímo v Python funkci. Jak by to asi vypadalo?

Řešení

@app.route('/users/')
def users():
  ul = '<ul>'
  for user_name in pyladies_db.keys():
    ul += '<li>{}</li>'.format(user_name)
  ul += '</ul>'

  return '''<!DOCTYPE HTML>
    <html>
      <head><title>PyLadies</title></head>
      <body><h1>Seznam PyLadies</h1>{}</body>
    </html>
  '''.format(ul)

Jak vidíš, vypadalo by to ošklivě! Nikdy se touto cestou nevydávej.

Pro snazší debugování je ve Flasku vhodné nastavit automatické načítání změn šablon:

if __name__ == '__main__':
  app.config['TEMPLATES_AUTO_RELOAD'] = True
  app.run(debug=True)

Šablonovacích jazyků je více. Ten, který používá Flask, se nazývá Jinja2 a je poměrně oblíbený. Syntaxe s {{ proměnná }} a {% program %} je ale velmi rozšířená a můžete se s ní setkat i v mnoha dalších šablonovacích jazycích. Například Django má svůj vlastní šablonovací jazyk, ale na první pohled vypadá úplně stejně.

Získání URL

Největším kouzlem webových stránek je možnost mezi nimi cestovat pomocí odkazů. Pojďme tedy nějaké odkazy přidat. Flask má funkci url_for(), která umí vyrobit URL z názvu cílové funkce a jejích parametrů:

from flask import url_for
…
url_for('user_profile', user_name='benabraham')
# vrátí /users/benabraham

Možná si říkáš, proč tu cestu prostě nevytvořit ručně, ale mohla bys narazit na problém, pokud cestu později změníš.

Funkci url_for() lze použít i přímo v šablonách. Pojďme přidat odkazy do seznamu PyLadies:

<h1>Seznam PyLadies</h1>
<ul>
  {% for user_name in user_names %}
    <li>
      <a href="{{ url_for('user_profile', user_name=user_name) }}">
        {{ user_name }}
      </a>
    </li>
  {% endfor %}
</ul>

Tímto bys měla na stránce http://127.0.0.1:5000/users získat seznam PyLadies, kde každá položka bude zároveň odkazem na profilovou stránku dané PyLady.

Seznam PyLadies

Filtry

Jak jsme si ukázali ve cvičení pro masochisty, je dobré oddělit programování v Pythonu od zobrazování výsledku v HTML. Jenže co když si potřebuješ i při tom zobrazování trochu pomoci?

Od toho jsou tu filtry. Filtr je funkce, kterou lze použít v šabloně pro nějakou užitečnou transformaci. Jinja2 má spoustu filtrů rovnou zabudovaných, např. capitalize:

{{ user_name|capitalize }}

Místo zuzejk tato značka vypíše Zuzejk. Pohrajme si s profily jednotlivých PyLadies:

@app.route('/users/<user_name>')
def user_profile(user_name):
  # toto už máme
  try:
    user = pyladies_db[user_name]
  except KeyError:
    return abort(404) # kód 404 znamená "stránka neexistuje"

  # tady nově použijeme šablonu:
  return render_template('user_profile.html', user=user)

Do user_profile.html ve složce templates si ulož následující šablonu:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head><title>PyLady: {{ user.name|capitalize }}</title></head>
  <body>
    <h1>PyLady: {{ user.name|capitalize }}</h1>
    <p>Oblíbená barva: {{ user.color }}</p>
    <hr>
    <p><a href="{{ url_for('users') }}">Zpět na seznam</a></p>
  </body>
</html>

Jak vidíš, v Jinja2 se k atributům slovníku přistupuje přes tečku. Jména PyLadies prohnaná přes capitalize filtry budou s prvním písmenem verzálkou. Zakomponovali jsme také odkaz zpět na seznam.

Můžeš si ale přidávat i vlastní filtry. Když budeš mít v databázi rok narození, ale chceš zobrazovat věk:

pyladies_db = {
 'zuzejk': {'name': 'Zuzka', 'color': 'zelená', 'born': 1420},
 'lspdv': {'name': 'Veronika', 'color': 'modrá', 'born': 1492},
 'benabraham': {'name': 'Dan', 'color': 'růžová', 'born': 1415},
}

Filtr, který načte rok a vrátí aktuální věk můžeš napsat takto:

import datetime

@app.template_filter('age')
def calculate_age(year):
  """Calculate number of years since given year till today"""
  return datetime.datetime.now().year - year

V šabloně:

<h1>PyLady: {{ user.name|capitalize }}</h1>
<ul>
  <li>Oblíbená barva: {{ user.color }}</li>
  <li>Věk: {{ user.born|age }}</li>
<ul>

PyLady: Zuzka

 • Oblíbená barva: zelená
 • Věk: 597

Escaping

V textu, který se vkládá do šablon, jsou automaticky nahrazeny znaky, které mají v HTML speciální význam. Zabraňuje se tak bezpečnostním rizikům, kdy se vstup od uživatele interpretuje jako HTML.

Představ si, že bys měla následující routu a šablonu:

@app.route('/hello/<name>')
def hello(name):
  return render_template('hello.html', name=name)
<p>Ahoj {{ name }}!</p>

Nějaký zákeřný útočník by mohl zkusit do stránky vložit JavaScript tak, že ho zkusí vepsat jako součást svého jména: /hello/<img src="." onerror="window.alert('Bu bu bu!')"> Jenže Jinja2 nás ochrání a výsledné HTML bude následující:

<p>Ahoj &lt;img src=&#34;.&#34; onerror=&#34;window.alert(&#39;Bu bu bu!&#39;)&#34;&gt;!</p>

Cvičení pro odvážné

Zkuste si vytvořit HTML stránku, která obsahuje následující kód a otevřte si ji v prohlížeči.

<p>
  Ahoj <img src="." onerror="window.alert('Bu bu bu!')">!
</p>

Vložení HTML do stránky

Někdy je ovšem potřeba do stránky opravdu HTML vložit. To se dá zajistit dvěma způsoby. Nejjednodušší je vestavěný filtr safe.

Představ si, že v proměnné april_date máš řetězec 1. dubna. Pokud by sis dostatečně zmenšila okno prohlížeče a text 1. dubna by se na stránce ocitl na konci řádku, mohl by se škaredě zalomit tak, že 1. zůstane na jednom řádku a dubna skočí na druhý. To se špatně čte. HTML nám umožňuje zabránit zalamování tím, že místo běžné mezery použijeme značku &nbsp; (tzv. entitu) pro nedělitelnou mezeru. Můžeš si tedy datum uložit jako 1.&nbsp;dubna. Jenže pokud budeš chtít takový text vypsat v šabloně, Jinja2 nás opět ochrání:

Apríl je {{ april_date }}

Výsledné HTML bude Apríl je 1.&amp;nbsp;dubna a v prohlížeči se zobrazí 1.&nbsp;dubna. Proto použijeme filtr safe, čímž ochranu pro tento řetězec vypneme:

Apríl je {{ april_date|safe }}

Nejlepší je ale opravdu nemíchat HTML s daty ještě před tím, než je vypíšeš. Data by se měla ukládat jako běžný text a nedělitelné mezery je nejlepší přidat až v šabloně.

Napiš si na to tedy vlastní filtr. Jenže jak v něm označit výsledek jako „bezpečný“? Můžeš použít třídu jinja2.Markup:

from jinja2 import Markup

@app.template_filter('nowrap')
def convert_spaces(text):
  """Convert normal spaces to non-breaking spaces"""
  converted_text = text.replace(' ', '&nbsp;')
  return Markup(converted_text)

Tento filtr dostane text a běžné mezery v něm nahradí za nedělitelné mezery.

Apríl je {{ '1. dubna'|nowrap }}

Entity

Entity prohlížeč zobrazí, jako by tam byly znaky, které mají v HTML speciální význam (<, >, & atd.) nebo by se špatně psaly. Zobrazí je, ale nechová se k nim jako by tam opravdu byly, proto se z nich nestanou například tagy. Entita vždy začíná & a končí ;

Některé se dají zapsat také písmeny. Třeba nedělitelná mezera jako &nbsp; (zkratka z Non-Breaking SPace) a pro některé existuje jen číselná varianta (pro nedělitelnou mezeru je to &#160;.

Kombinování šablon

Chceš-li jednotlivým stránkám dát společné logo, menu, nebo patičku s kontaktními informacemi, musela bys mít tyto části nakopírované do každé šablony. To je celkem otravné a navíc to vede k chybám. Pokud bys dělala změny, mohla bys je zapomenout zanést do jedné ze šablon.

Jinja2 v tomto ohledu velmi zjednodušuje život. Nejčastěji se takové situace řeší přes dědění šablon, ale to je na delší vysvětlování, tak si pro začátek ukažme alespoň include, tedy vkládání šablon do sebe.

Vytvoř si šablonu _menu.html, kam dáš jen menu. Šablony, které nepředstavují samostatné stránky, je dobrým zvykem pojmenovávat s podtržítkem na začátku.

<p>
  <strong>Menu:</strong>
  <a href="{{ url_for('index') }}">Hlavní stránka</a> -
  <a href="{{ url_for('users') }}">Seznam</a> -
  <a href="{{ url_for('contact') }}">Kontakty</a>
</p>

Do každé šablony pro samostatnou stránku potom můžeš nahoru vložit menu:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head></head>
  <body>
    {% include '_menu.html' %}</body>
</html>

Takto si můžeš do budoucna ušetřit hodně práce.

Statické soubory

V HTML je stránka sice zajímavější než jako prostý text, ale pořád tomu něco chybí. Většinou chceme do stránky přidat i CSS a obrázky. Jelikož CSS ani obrázky nepotřebujeme nijak generovat, ale stačí je vzít jako soubor a poslat uživateli do prohlížeče, nazýváme je v kontextu dynamických webových stránek statickými soubory.

Podobně jako máš ve Flasku složku na šablony pojmenovanou templates, udělej si vedle ní složku i na statické soubory, static. Z Pythonu nebo ze šablony se pak na soubory v této složce můžeš odkázat následovně:

url_for('static', filename='style.css')

Připojit ke stránce CSS můžeš tedy tak, že do šablony stránky přidáš do hlavičky následující řádek:

<link href="{{ url_for('static', filename='style.css') }}" rel="stylesheet">

Prohlížeč tak dostane v href vygenerovanou cestu static/style.css kde CSS najde, pokud ho tam umístíš.

S obrázky to funguje obdobně:

<img src="{{ url_for('static', filename='daniel.jpg') }}">

Tento text jsme upravili z tutoriálu dostupného pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International, autorů Petra Viktorina a Miro Hrončoka a dalších, proto je pod stejnou licencí dostupný i text na této stránce.