PyLadies: Kurz webového frontendu

Pre­pro­cesory

Protože v CSS nejde programovat, nemá například proměnné nebo cykly, rozhodli se programátoři vytvořit syntaxi, která by to umožnila a usnadnila tak psaní komplexnějšího CSS. Říkáme jim preprocesory, protože vzhledem k tomu, že taková syntaxe není v prohlížečích podporována, je třeba z takového kódu CSS nejdřív vytvořit (zkompilovat).

Díky tomu jde některé věci dělat snáz, ale je potřeba se naučit navíc něco o preprocesorech. Nezapomeň, že vytvořit CSS pro web můžeš samozřejmě i bez preprocesoru.

Tři nejpoužívanější preprocesory jsou Sass, less a Stylus a svým způsobem k nim patří i post-css.

Ukážeme si nejrozšířenější preprocesor Sass a to v syntaxi SCSS (má ještě druhou syntaxi, kterou se zabývat nebudeme).

Tato syntaxe má tu výhodu, že je nadstavbou, takže píšeš standardní CSS a můžeš využívat funkce, které přidává preprocesor.

K čemu se hodí

Sass je mocný nástroj, který umožňuje CSS generovat pomocí opravdu složitého kódu, ale nenech se jeho silou příliš zlákat.

Pro naprostou většinu běžných webů stačí využít funkcionalitu popsanou níže.

Spojování do jednoho CSS souboru

Není příliš přehledné mít rozsáhlejší CSS v jednom dlouhém souboru a tak se nabízí ho rozdělit do více menších tak, aby například všechno CSS pro patičku webu bylo spolu v jednom souboru. CSS soubory lze připojit do stránky takto:

<link rel="stylesheet" href="zaklad.css">
<link rel="stylesheet" href="hlavicka.css">
<link rel="stylesheet" href="formulare.css">
<link rel="stylesheet" href="paticka.css">

Takový zápis ale zpomalí načítání stránky, proto je lepší mít všechno CSS v jednom souboru. (Výjimkou jsou weby na serverech, které využívají http/2.)

Proto je lepší využít rozšíření Sass pro standardní CSS @import a jediném souboru (např. index.scss) mít:

@import 'zaklad';
@import 'hlavicka';
@import 'formulare';
@import 'paticka';

Výsledné CSS pak bude vypadat jako bys postupně ručně zkopírovala obsah jednotlivých souborů _zaklad.scss, _hlavicka.scss, _formulare.scss a _paticka.scss.

Využití proměnných

Někdy se hodnoty opakují a může tak být vhodné je nadefinovat jednou a pak jen odkazovat na tuto definici.

$zakladni-pismo: Helvetica, sans-serif;
$zakladni-barva: #333;
$standardni-sirka-okraje: 2px;

body {
 font: 100% $zakladni-pismo;
 color: $zakladni-barva;
}

input {
  border-style: solid;
  border-color: $zakladni-barva;
  border-width: $standardni-sirka-okraje;
}

Výsledné CSS.

body {
  font: 100% Helvetica, sans-serif;
  color: #333;
}

input {
  border-style: solid;
  border-color: #333;
  border-width: 2px;
}

Využívej proměnné pouze tam, kde se daná hodnota opakuje a kde spolu hodnoty skutečně souvisí.

Výpočty

Občas se hodí něco spočítat. Například si nastavíš do proměnné základní velikost mezery mezi prvky a někde je potřeba dvojnásobná.

$mezera: 20px;

body { padding: $mezera; }

p { padding: 2*$mezera; }
body { padding: 20px; }

p { padding: 40px; }

Vnořování (nesting)

Pomocí vnořování si lze usnadnit psaní a zvýšit přehlednost kódu.

.anketa {
  h2 { font-size: 80%; }

  p { margin-bottom: 0; }

  a {
    color: red;

    &:hover { color:blue; }
  }
}
.anketa h2 { font-size: 80%; }

.anketa p { margin-bottom: 0; }

.anketa a { color: red; }

.anketa a:hover { color: blue; }

S vnořováním to ale nepřeháněj! Tři úrovně, jako jsou v ukázce, jsou většinou dostatečné, s dalším vnořováním se přehlednost kódu spíš ztrácí.

Media queries

Sass umožňuje i pohodlnější a přehlednější zápis media queries.

Media queries v CSS vyžadují nejprve napsat samotnou media query a dovnitř pak CSS, které se za té podmínky má splnit. To je poměrně nepohodlné, protože je nutno znovu kopírovat selektory.

V Sassu je to snazší, stačí vnořit media query.

.foo {
  color: red;

  @media (min-width:300px){
    color: blue;
  }
}

Výsledné CSS.

.foo {
  color: red;
}

@media (min-width: 300px) {
  .foo {
    color: blue;
  }
}

Manipulace s barvami

Barvy lze ztmavit, zesvětlit, zvětšit nebo zmenšit jejich sytost atd.

$zakladni-barva: #eeeeee;

body {
  background-color: $zakladni-barva;
  color: darken($zakladni-barva, 20%);
}
body {
 background-color: #eeeeee;
 color: #bbbbbb;
}

Některé funkce na změnu barev

lighten($color, $amount)

Vrátí světlější odstín, např. lighten(red, 30%) je #ff9999.

darken($color, $amount)

Vrátí tmavější odstín, např. darken(red, 20%) je #990000.

saturate($color, $amount)

Vrátí sytější barvu, např. saturate(steelblue, 40%) je #1487e6.

desaturate($color, $amount)

Vrátí méně sytou barvu, např. desaturate(magenta, 80%) je #bf40bf.

grayscale($color)

Odebere úplně barevnou složku, např. grayscale(red) je gray.

complement($color)

Vrátí komplementární barvu, např. grayscale(red) je cyan.

Vyzkoušej si online

Online nástroj Sassmeister ti umožní zkusit si napsat něco v scss a hned vidět výsledné CSS.

Poznámka: funkce pracující se soubory jako @import ti tam fungovat nebudou, protože tam není možnost dát další soubor, ale ostatní věci si vyzkoušet můžeš.

Sass a automatizace

V praxi se pro kompilaci CSS z scss využívá automatizace, kdy se při každé změně v scss provede automaticky kompilace.

Jak konkrétně se to udělá, si ukážeme na závěrečném workshopu.