PyLadies: Kurz webového frontendu

Instalace

Django

Předpokládám, že máš Python 3 i venv už nainstalovaný.

python -m venv venv

Na Linuxu

source venv/bin/activate

Na Windows

venv\Scripts\activate

A dále ve virtual envu

(venv) git clone https://github.com/benabraham/goldenking.git
Cloning into 'goldenking'...
remote: Counting objects: 40, done.
remote: Compressing objects: 100% (30/30), done.
remote: Total 40 (delta 7), reused 36 (delta 5), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (40/40), done.
(venv) cd goldenking
(venv) pip install -r requirements.txt
Collecting Django==1.10.6 (from -r requirements.txt (line 1))
  Using cached Django-1.10.6-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: Django
Successfully installed Django-1.10.6
(venv) python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, donations, sessions
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OKApplying sessions.0001_initial... OK
(venv) python manage.py loaddata fixtures.json
Installed 32 object(s) from 1 fixture(s)
(venv) python manage.py runserver

Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
March 10, 2017 - 00:00:00
Django version 1.10.6, using settings 'goldenking.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

Na adrese http://127.0.0.1:8000/admin/

se dá přihlasit jako uživatel admin heslem adminadmin

Node.js

Protože máš hotovou konfiguraci v package.json, nainstaluj si balíčky přes npm:

npm install

Nyní by měl jít spustit gulp, který ti zároveň spustí devserver:

gulp

A na http://localhost:3000/ budeš mít verzi, na které se bude automaticky obnovovat po změnách, kompilovat CSS ze scss a další příjemnosti.